Norge vil lære af Amgros’ IT-setup


I Amgros har vi i mange år understøttet vores forretning med digitale løsninger. Som et led i vores stadig tættere samarbejde med de nordiske lande, har Norge netop besøgt os i Danmark for at hente inspiration til at videreudvikle sit eget IT- setup

18. NOVEMBER 2019

Hvor det i Danmark er Amgros, der sikrer forsyningen af lægemidler til sygehusene, er det i Norge Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS). Derfor var det oplagt for dem at rejse til Danmark for at høre, hvilke IT-systemer, vi her bruger til at understøtte vores forretning.

- I Norge er vi gang med at udarbejde en ny IT- strategi. I den forbindelse skal vi finde ud af, hvilke IT-løsninger vi har brug for i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at vi orienterer os i det landskab, vi er i, for at se, hvilke systemer andre organisationer benytter sig af. Og finder ud af, hvad vi mangler, for at vores egne processer lever op til bedste praksis, siger Bente Hayes, indkøbsdirektør for LIS.

IT-systemerne i Amgros er karakteriseret ved at være specialiserede til at kunne løse lige præcis de opgaver, de skal løse. Derfor har vi ikke bare ét stort IT-system, som løser alle vores opgaver. Vi har flere mindre, men specialiserede løsninger. Det drejer sig både om de IT-systemer, der understøtter vores udbuds- og logistikprocesser, men også de løsninger, som vi i Amgros bruger til analyser og rapporteringer.

- Vi har fået et godt indblik i, hvilke IT-systemer, Amgros bruger og hvilken information, man kan hente ud af disse. Og så har vi hørt, hvordan forskellige interessenter bruger de forskellige systemer. Det har givet os inspiration til at afgøre, hvad det er, vi har brug for. Og hvor vi måske kan hente hjælpe til at komme videre - specielt inden for Business Intelligence.

Hjemme igen vil nordmændene nu opsummere deres indtryk og udarbejde en liste over, hvad de vil gå i gang med. 

- Vi fik mere ud af besøget, end vi havde håbet på. Så nu er vi lidt utålmodige efter at komme i gang. Men hvis vi får brug for dybere viden om nogle områder, håber jeg, at vi kan vende tilbage til Amgros, siger Bente Hayes.

FAKTA

CDM er Amgros’ udbudssystem. Til dette hører to portaler:

  • Sygehusapotekerportalen, hvor vi kommunikerer direkte med sygehusapotekerne omkring indkøb af lægemidler til brug for de offentlige sygehuse. Via denne portal henter vi estimater på sygehusenes forbrug af lægemidler. 
  • Leverandør- og udbudsportalen, hvor vi publicerer udbud, og hvor leverandørerne giver deres tilbud. 

Naviline er Amgros’ handelssystem. Her modtager vi alle ordrer på lægemidler fra sygehusapotekerne og sender dem derfra videre til leverandørerne. Her håndterer vi også hele arbejdet med handlen af lægemidler mellem sygehusapotekerne og Amgros samt mellem Amgros og leverandørerne.

Amro er Amgros’ restordresystem. Det hjælper os med at skabe overblik over vores restordrer – og håndtere dem.

 

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.