Ny direktør i Amgros


Ved årsskiftet tiltræder Dorthe Lindegaard en ny stilling som direktør i Amgros for området Automatisering og kvalitet.

Oversigt over alle artikler
4. JANUAR 2021

For mange af vores samarbejdspartnere vil Dorthe Lindegaard ikke være et nyt ansigt i Amgros. De sidste otte år har hun nemlig været ansat i huset på Dampfærgevej. Først som projektleder. De sidste fem år som chef for de medarbejdere, der samarbejder med sygehusapotekerne om kvalitet og vedligeholdelse af markedsføringstilladelserne for de lægemidler, som sygehusapotekerne producerer.

Nu er Dorthe Lindegaard udnævnt som direktør i Amgros for området Automatisering og kvalitet. 

- I Amgros taler vi meget om kvalitet. Og det er helt nødvendigt. Vi har en tendens til, at det kun er udvalgte medarbejdere, der er eksperter i det. Det skal vi have lavet om. Vi skal have et kvalitets-mindset, som lever i hele vores organisation - meget bedre end i dag, siger Dorthe Lindegaard.

NY STRATEGI

Stillingen som direktør for Automatisering og kvalitet er oprettet i forbindelse med, at Amgros har ændret sin organisationen.

Amgros’ vigtigste opgave er og vil fortsat være at sikre forsyningen af lægemidler til de danske hospitaler – til de bedst mulige priser. Men hastige forandringer har gennem de seneste år - forstærket under pandemien - vist behov for at automatisere og for nye digitale løsninger.

- Vi lever i en tid, hvor det mere end nogensinde er vigtigt at kunne dokumentere og sikre data. Samt sikre, at de data, vi har, er af den rette kvalitet. Det blev tydeligt, da vi under udbruddet af Covid-19 var nødt til at etablere et nationalt sikkerhedslager og sidste år blev udsat for en random ware. Derudover er det for os, som for så mange andre, generelt vigtigt at have øje for de mange muligheder – og udfordringer – der ligger i ny teknologi. Så vi kan skabe en digitaliseret organisation, siger Dorthe Lindegaard.

KUNDEN I CENTRUM

Som en kollega, der har arbejdet sig op gennem Amgros’ organisation, har Dorthe gennem årene haft en tæt relation til flere af vores nære interessenter. Ikke mindst sygehusapotekere. Det har givet hende en værdifuld indsigt i både udfordringer og behov hos vores samarbejdspartnere.

- For direktionen og Amgros er det vigtigt, at vores kunder er i centrum. Vi har nemlig et klart ønske om at være den samarbejdspartner, der får tingene til at lykkes. Her tror jeg, at det kan blive en stor fordel for mig, at jeg tidligere arbejdet tæt sammen med ledelseslag under direktionerne. For det er vigtigt, at vi har en god føling med, hvad der foregår hos vores samarbejdspartnere, siger Dorthe Lindegaard.

Dorthe Lindegaard tiltræder stillingen som direktør i Amgros for området Automatisering og kvalitet den 1. januar 2021.

 

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.