Nyt plasmaudbud lever op til nye EU regler


Amgros har underskrevet ny aftale med firmet CSL Behring om plasma og lægemidler. Forud er gået en lang proces for at kunne leve op til EU's regler om plasma-udbud.

Den 6. august 2019

I Danmark har Amgros ansvaret for at udbyde plasma fra bloddonorerne. Vi har haft tradition for at kræve anvendelse af dansk plasma fra danske bloddonorer til lægemidlerne Humant Albumin og intravenøst immunglobulin – til de danske patienter. Men i 2017 fastslog EU domstolen, at man ikke må stille krav om, at et lands eget plasma skal tilbage til samme land på grund af varernes frie bevægelighed indenfor EU.

Derfor opsagde Amgros den eksisterende aftale med firmaet CSL Behring. I det sidste halvanden år har vi derefter arbejdet sammen med Danske Regioner, Sundhedsministeriet, Justitsministeriet og Kammeradvokaten for at tilrette vores indkøbsproces, så vi er sikre på, at den lever op til EU’s regler. Samtidig med, at vi i Danmark sikrer os bedst muligt mod en mangelsituation på de to lægemidler fremstillet af plasma. Et fagudvalg bestående af klinikere, blodbankspersonale og farmaceuter fra sygehusapotekerne har derudover været med til at udarbejde krav og materiale til et nyt udbud.

Den 1. april 2019 var vi klar til at publicere et nyt udbud på plasma, og 20. maj var der tilbudsfrist. Sammen med fagudvalget har vi evalueret de indkomne tilbud og fundet en vinder.

Med aftalen sikrer Amgros, at vi fra 1. juli 2020 har et set up, så vi fortsat leverer plasmabaserede lægemidler til de danske sygehuse. Aftalen strækker sig fire år frem i tiden. CSL Behring vil fortsat levere Humant Albumin og intravenøst immunglobulin fortrinsvist baseret på dansk plasma. På grund af stor efterspørgsel på lægemidlerne og knappe plasmaressourcer, vil firmaet dog fortsat have behov for at supplere lægemiddelproduktionen med plasma fra andre lande. Alle lægemidler, der indeholder plasma, er godkendt af myndighederne og lever dermed op til gældende kvalitetskrav for lægemidler.

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.