Omsætning af lægemidler stiger med 4,2%


I de tre første kvartaler af 2020 er omsætningen af lægemidler steget med 4,2 i forhold til sidste år. Det skyldes blandt andet, at effekten af biosimilære introduktioner er aftaget, lyder det i Markedsovervågningen for 3. kvartal 2020.

Se en oversigt over alle artikler fra Amgros
28. OKTOBER 2020

Omsætningen af lægemidler er i perioden januar – september 2020 steget med 4,2 % i forhold til samme periode sidste år. Stigningen ligger primært indenfor lægemidler til behandling af cancer og gigt. Det drejer sig særligt om lægemidlerne Darzalex til behandling af knoglemarvskræft samt Keytruda til immunterapi. Disse to lægemidler alene tegner sig for næsten halvdelen af den totale stigning i omsætningen på 254 millioner kroner. Stigningen findes både, når man kigger på kr/øre og mængder.

EN OMSÆTNING PRÆGET AF STORE MÅNEDLIGE UDSVING

Dykker man mere ned i tallene for 2020, kan man se, at der er ret store udsving i den månedlige omsætning af lægemidler. Hovedforklaringen er Covid-19.

I måneder med stigende smitte ser vi store stigninger i omsætningen i forhold til tilsvarende måneder sidste år. Det skyldes, at sygehusapotekerne indkøber flere lægemidler til lager. I månederne med nedlukning og aflyste aktiviteter ser vi et fald i omsætningen på grund af færre indkøb. I juni og juli var det muligt for sygehusene at åbne for deres normale aktiviteter, og her ser vi stigning i omsætningen på henholdsvis 7 % og 3 %. Det indikerer, at man måske endda skruede lidt ekstra op for aktiviteten i et forsøg på at indhente det udskudte.

Det og meget mere kan du læse om i Markedsovervågningen for 3. kvartal 2020.

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.