Omsætningen for seneste 12 måneder afspejler pandemien


Når udgiften til lægemidler for det seneste år stiger med 1,6 procent, skal det ses i sammenhæng med, at den i samme periode året før steg med 2,1 procent. Det var dengang, vi begyndte at købe ind for at sikre forsyningen af lægemidler under pandemien.

Oversigt over artikler fra Amgros
27. APRIL 2021

Selv om vores markedsovervågning for 1. kvartal 2021 viser, at omsætningen faldt, viser den samtidig, at udgifterne over de seneste 12 måneder stiger. 

I første kvartal 2021 ser vi især et fald i udgifter til lægemidler i marts måned. Og især inden for ATC-gruppe L, hvor vi finder lægemidler til behandling af gigt og kræft. Også udgifter til det dyre øjenlægemiddel Eylea (ATC-gruppe S) falder i årets første kvartal.

- Vi ser ind imellem, at en helt særlig situation kan påvirke den typiske udvikling i udgifterne til lægemidler. Det kan være, når helt nye lægemidler kommer på markedet. Når blockbusters går af markedet og bliver erstattet af nye og billigere biosimilære varianter. Eller altså, når vi som nu oplever en pandemi, hvor fokus på at sikre forsyningen af lægemidler bliver ekstra stort. Alt tyder på, at det ikke ændrer ved det store og generelle billede: At udgifterne til sygehusmedicin fortsætter med at stige, siger Flemming Sonne, administrerende direktør i Amgros.

Betragter vi udgifterne til sygehusmedicin isoleret over det seneste kvartal, faldt de med 4,5 procent. I sammenhæng steg kvartalet året før med ni procent.

Læs mere her i markedsovervågningen for 1. kvartal 2021.

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.