Så går behandling med Luxturna i gang


Siden Medicinrådet tilbage i maj godkendte lægemidlet Luxturna til mulig standardbehandling på de danske hospitaler, har Amgros, klinik og sygehusapotek arbejdet tæt sammen for at blive klar til at behandle den første patient.

Se oversigt over alle artikler fra Amgros
23. SEPTEMBER 2020

Det er ikke uden grund, at både patienter, politikere og presse har været meget optaget af lægemidlet Luxturna, siden det blev klart, at lægemidlet kan bruges til at behandle især unge mennesker for en sjælden øjensygdom, som ender med at gøre dem blinde.

Derfor var det også meget glædeligt, da det efter god dialog og forhandling med leverandøren Novartis lykkedes Amgros at indgå en ny type prisaftale på lægemidlet. På den baggrund kunne Medicinrådet ved en efterfølgende proces godkende Luxturna.

- Det er klart, at patienterne og deres familier har ventet på at kunne komme i gang med behandlingen, så snart de hørte om Medicinrådets beslutning. Derfor har både Øjenklinikken, Rigshospitalet - Glostrup, Region Hovedstadens Apotek og Amgros arbejdet på højtryk for at blive klar så hurtigt som muligt. For der har været en hel del ting, vi har været nødt til at få plads først, siger Flemming Sonne, administrerende direktør for Amgros.

GODKENDELSE AF ARBEJDSTILSYNET

Da behandlingen med Luxturna er en genterapi, er der klare principper for, hvordan lægemidlet skal håndteres. Derfor har Øjenklinikken, Rigshospitalet - Glostrup og sygehusapoteket været nødt til at udvikle en række interne processer for, hvordan medarbejdere skal håndtere lægemidlet. Og arbejdstilsynet har efterfølgende skulle godkende disse.

Derudover har øjenklinikken skulle indkøbe nyt udstyr til brug under operationen, hvor genterapien gives som en indsprøjtning under øjets nethinde. Også her har Region Hovedstadens Apotek hjulpet godt til. Endelig har det været nødvendigt at efteruddanne medarbejdere på både øjenklinik og sygehusapotek, så de nu har de rette kompetencer til at håndtere og behandle patienter med dette lægemiddel.

HELT NYT SET-UP

- Vi har været nødt til at etablere et helt nyt set up til at behandle med genterapi. For det kræver, at sygehusapoteket sammen med Øjenklinikken, Rigshospitalet - Glostrup skal håndtere dette lægemiddel væsentligt anderledes end andre lægemidler. Det har været spændende, men samtidig lidt et kapløb med tiden, fordi vi jo hele tiden har vidst, hvor vigtigt det er at kunne komme i gang med at behandle patienterne, der lider under denne sjældne øjensygdom, siger sygehusapoteker Lars Nielsen, Region Hovedstadens Apotek.

Nu er vi så der, hvor de på Øjenklinikken, Rigshospitalet - Glostrup er klar til at tage imod den første patient. 

- Vi ser meget frem til at komme i gang, for der er ingen tvivl om, at det har været hårdt for patienterne og deres familie at vente. Nu, hvor det hele er faldet på plads, er det en stor glæde for os, at vi kan vi gå i gang med at hjælpe disse unge mennesker, siger Line Kessel, overlæge på HovedOrtoCenter – Øjenklinikken, Rigshospitalet – Glostrup.

STOR VILJE OG INDSATS

Det særlige ved den nye type aftale, som Amgros har indgået med Novartis er, at betalingen er opdelt i rater og afhænger af den effekt, vi ser af lægemidlet. Det har krævet en del afklaring for at få det til at fungere.

Ud over at forhandle aftalen med Novartis på plads, har Amgros’ rolle været at sikre implementeringen af aftalen, så klinik og sygehusapotek i praksis kunne leve op til alle de krav, aftalen stillede – både i forhold til levering, håndtering, behandling og efterfølgende opfølgning. 

- Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi alle har vist stor vilje til at få det her til at lykkes. Så jeg er meget tilfreds med, at vi nu snart kan se, de første patienter komme i behandling, siger Flemming Sonne.

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.