Samlet omsætning af lægemidler steg 4 %


I første halvår af 2020 indkøbte regionerne lægemidler via Amgros for godt og vel fire milliarder kroner. Det var fire procent mere i forhold til samme periode sidste år. Det fremgår af den seneste markedsovervågning fra Amgros.

Oversigt over alle artikler
31. AUGUST 2020

Det stigende indkøb af lægemidler betyder, at Amgros’ omsætning af lægemidler er steget med cirka 157 millioner kroner i forhold til samme periode sidste år.

Ser vi på omsætningen over de seneste 12 måneder, ligger den på cirka ni milliarder kroner og er dermed steget med 3,5 %. Samtidig stiger forbruget i mængder (Definerede Døgn Doser) mindre end omsætningen. Det stigende prisniveau er ikke udtryk for, at alle priser generelt stiger, men mere at der kommer nye lægemidler til med højere priser pr. DDD.  Sammensætningen af hvilke lægemidler, regionerne indkøber, ændrer sig dermed, og det giver det stigende prisniveau.

Stigningen i indkøbet er dog fordelt meget ujævnt. I første kvartal steg omsætningen med ni procent, mens den i andet kvartal lå på samme niveau, som sidste år.

- I første halvår ser vi ret store udsving i omsætningen imellem de enkelte måneder. De store udsving skyldes først og fremmest Covid-19. Oprettelse af Covid-19 afsnit på sygehusene i marts måned og deres forberedelse på at håndtere en epidemi af ukendt omfang betød, at omsætningen steg med 19 % i forhold til marts 2019. I april og maj lå omsætningen en del lavere end i tilsvarende måneder sidste år. Det er udtryk for den generelt lavere aktivitet på sygehusene, som følge af nedlukningen, siger Flemming Sonne, administrerende direktør i Amgros.

DEN TOTALE BESPARELSE STIGER FORTSAT

Den rabat, Amgros opnår i forbindelse med udbud eller forhandling, ligger totalt set på 40 % i første halvår af 2020. Det betyder, at de priser sygehusapotekerne køber ind til ligger 40 % under de gældende listepriser (AIP – Apotekets IndkøbsPris). 

Den totale besparelse opgjort i kroner/øre er i første halvår 2020 steget med fire % svarende til cirka 109 millioner kr. For de seneste 12 måneder er den totale besparelse steget med 18 %. 

Væksten i besparelserne er fladet ud i forhold til den store vækst i besparelsen, vi så i 2019. Det skyldes, at effekten af patentudløbet i 2018 på det mest sælgende lægemiddel Humira (adalimumab) er aftagende. Patentudløbet medførte store besparelser på grund af introduktion af billigere, biosimilære lægemidler.

KOMMENDE KVARTAL AFHÆNGER AF COVID-19

Også i næste kvartal vil udviklingen i sygehusenes indkøb af lægemidler (omsætningen) i høj grad være påvirket af, hvordan Covid-19-situationen udvikler sig. 

- Meget tyder på, at de normale aktiviteter på sygehusene er genoptaget, og formentlig er der skruet lidt op for aktiviteten for at indhente det udskudte i forbindelse med nedlukningen. Men stadig er aktiviteten afhængig af, hvordan pandemien udvikler sig i Danmark i de kommende kvartaler, siger Flemming Sonne.

Læs hele markedsovervågningen for 2. kvartal 2020 her.

 

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.