Sammen sikrer vi hurtige og effektive skift af lægemidler


Sammen med regionerne sikrer Amgros, at nye lægemidler hurtigt bliver taget i brug på hospitalerne. Og at regionerne så hurtigt som muligt kan realisere besparelserne ved nye aftaler med leverandører.

12. MAJ 2021

Når Medicinrådet har godkendt, at regionerne tager nye lægemidler i brug, skal både lægemiddelkomiteer, sygehusapoteker og hospitaler vide det. Og meget gerne jo hurtigere, jo bedre. Så landets offentlige hospitaler så hurtigt som muligt kan tilbyde patienterne den nyeste medicin.

Det samme gælder, når Amgros på baggrund af behandlingsvejledninger fra Medicinrådet har afholdt nationale udbud på lægemidler - og indgået aftaler med de leverandører, der kunne levere den bedste kvalitet til bedste pris. Også her skal sygehusapoteker og hospitaler kende til aftalerne. Jo hurtigere, jo bedre. Så regionerne så hurtigt som muligt kan udskifte lægemidlerne på hylderne med de som regel billigere lægemidler og dermed inkassere besparelsen. Snarere i dag end i morgen.

Det sker ikke bare af sig selv.

For at det skal lykkes, har vi i Danmark etableret et struktureret set up for, hvordan vi implementerer skift af lægemidler.

Læs mere herom i Markedsovervågningen for 1. kvartal 2021, side 6.

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.