Svag stigning i udgifter til lægemidler


Regionerne har i første halvår af 2022 indkøbt lægemidler for over 4,1 milliarder kroner via Amgros. Det svarer til en stigning på 0,8 % sammenlignet med samme periode sidste år. Det viser Amgros' Markedsovervågning for 2. kvartal 2022

Oversigt over artikler fra Amgros
18. AUGUST 2022

I første halvår af 2022 indkøbte regionerne hospitalslægemidler via Amgros for over 4,1 milliarder kroner. Udgifterne til lægemidler er dermed steget med godt 34 millioner kroner i forhold til samme periode sidste år, svarende til en mindre procentvis stigning på 0,8 %. Det viser Amgros' Markedsovervågning for 2. kvartal 2022.

Hvis vi betragter indkøbet af lægemidler i mængder, stiger de indkøbte mængder en smule mindre, end det er tilfældet for indkøbet opgjort i kroner. Det betyder, at regionerne i første halvår har indkøbt lægemidler, som er en anelse dyrere per DDD (Defineret Døgn Dosis), end det var tilfældet i 1. halvår af 2021.

Amgros har opnået en rabat på næsten 46 % i forbindelse med udbud eller forhandling af lægemidler i første halvår af 2022. Det betyder, at de priser, sygehusapotekerne køber ind til, ligger 46 % under de gældende listepriser (AIP = Apotekets IndkøbsPris, som er de priser, privatapoteker køber ind til). Det er en stigning i forhold til 1. halvår i 2021 på næsten 3 %-point.

Læs mere i Markedsovervågningen for 2. kvartal 2022

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.