Whistleblowerordning fra 17. december


Amgros har etableret en whistleblowerordning, som du kan benytte, hvis du oplever, at Amgros overtræder lovgivningen eller andre alvorlige forhold

Oversigt over alle artikler
17. DECEMBER 2021

Amgros I/S ønsker at være en virksomhed og samarbejdspartner, som du altid kan henvende dig til med dine overvejelser, kommentarer og bekymringer. Uanset om de er af positiv eller kritisk art. Du er derfor altid velkommen til at skrive til os på amgros@amgros.dk.

Amgros I/S har fra 17. december 2021 etableret en whistleblowerordning hos Got Ethics, som du også kan benytte, hvis du oplever, at lovgivningen bliver overtrådt eller andre alvorlige forhold.

Du kan læse mere om Amgros’ whistleblowerordning og lave din eventuelle indberetning via dette link: https://amgros.integrityline.com/frontpage

Hvis du af den ene eller anden årsag ikke ønsker enten at skrive direkte til os eller indberette via vores whistleblowerordning hos Got Ethics, kan du også benytte Datatilsynets whistleblowerordning.

Du kan læse mere om Datatilsynets whistleblowerordning  og indberette her https://whistleblower.dk/

 

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.