Prisen på høreapparater er faldet markant


Gennem de seneste godt 10 år er gennemsnitsprisen på et høreapparat faldet med mere end 60 %. Et fald, der blandt andet skyldes differentierede udbud.

15. april 2019

Siden 2007 er gennemsnitsprisen på et høreapparat faldet fra 3541 kroner til 1400 kroner i 2018. Et fald på mere end 60 procent.

Det markante prisfald skyldes blandt andet en ny måde at lave udbud på, fortæller seniorspecialist Lisbeth Kjems Christensen fra Amgros, der står for udbud og indkøb af høreapparater på vegne af de fem regioner til de offentlige høreklinikker. 

- I 2012 ændrede vi vores udbud, så leverandørerne kunne byde ind på delelementer i rammeaftalen på høreapparater. Det styrkede konkurrencen og resulterede hurtigt i et markant fald i gennemsnitsprisen, siger Lisbeth.

Du kan herunder se den gennemsnitlige prisudvikling på et høreapparat i perioden 2007 – 2018.

ENDNU MERE SUNDHED FOR PENGENE

Gennemsnitsprisen på et høreapparat er med den nuværende rammeaftale fra september 2017 faldet med yderligere 5 procent. For regionerne betyder det en forventet besparelse på cirka 12 millioner kroner i den fireårige periode, som rammeaftalen kan løbe.

Selv om de gennemsnitlige priser er faldet, kan borgerne i Danmark blive behandlet med den nyeste teknologi. Det skyldes både, at leverandørerne hele tiden arbejder på at udvikle deres høreapparater,  og at vi Amgros stiller høje krav til teknologi og kvalitet. Det gør vi for at sikre, at de offentlige høreklinikker kan tilbyde de produkter, som borgerne har størst gavn af.

FAKTA

Hvert år går knap 80.000 danskere hjem fra de offentlige høreklinikker med et nyt høreapparat i hånden – eller rettere sagt øret. Det er Amgros, der på regionernes vegne står for udbud og indkøb af høreapparater, herunder at sikre, at høreapparaterne når sikkert og rettidigt frem til de til de offentlige høreklinikker.