Generiske lægemidler


Amgros har til opgave at sikre, at vi som samfund køber de rigtige lægemidler til den rigtige pris. Det gør vi ved at sende lægemidlerne i udbud. Det bidrager til en sund konkurrence. Vi tilrettelægger vores udbud, så de både tilgodeser sygehusenes behov og er attraktive for leverandørerne.

Når patentet på et lægemiddel ophører, og generiske eller biosimilære alternativer kommer på markedet, er det Amgros’ opgave at sikre den størst mulige konkurrence. På den måde kan vi være med til at sikre, at det offentlige danske sundhedsvæsen får de rette lægemidler til fornuftig pris.

Vi løser i praksis opgaven ved at planlægge og gennemføre udbud på lægemidlerne. På vegne af regionerne. Det gør vi for at dække sygehusenes behov, men også for at skabe de bedst mulige betingelser for leverandørerne til det danske marked.

UDBUDSFORRETNINGEN

Alle vores udbud er reguleret af EU’s udbudsdirektiv og den danske udbudslov. EU’s tærskelværdi på varekøb er i øjeblikket 1,5 millioner kroner. For at sikre konkurrencedygtige priser følger Amgros et princip om at udbyde alle indkøb, der overstiger en samlet værdi af 500.000 kroner i EU-udbud.

I de fleste tilfælde udbyder Amgros aftaler, der varer et år. Vores udbud træder som oftest i kraft den 1. april, hvorefter aftalen løber til den 31. marts det efterfølgende år.

AMGROS’ UDBUDSSYSTEM

Leverandører afgiver deres bud gennem Amgros’ elektroniske udbudssystem, der sammen med udbudsmaterialet integrerer de juridiske krav til offentlige udbud. Det sikrer leverandørerne gennemsigtighed og lige behandling.

Udbudssystemet giver nem og hurtig adgang til alle informationer om udbuddene, tidsfrister med mere. Alle spørgsmål fra leverandørerne - og Amgros' svar – offentliggør vi på udbudssystemets hjemmeside. Vi sikrer, at alle henvendelser er anonyme.

Der er altså kun er ét sted, hvor leverandørerne skal afgive tilbud, og hvor de kan holde sig orienteret om igangværende udbud samt spørgsmål og svar til udbuddene.

Alle informationer fra leverandøren bliver sendt til Amgros via en sikker internetforbindelse. Det sparer tid for både leverandørerne og Amgros.

LEVERANDØR- OG UDBUDSPORTAL

For at blive leverandør af lægemidler til Amgros, skal din virksomhed være oprettet som bruger på vores Leverandør- og Udbudsportal.

Med en bruger til Leverandør- og Udbudsportalen kan I – udover at afgive tilbud – få adgang til blandt andet spørgsmål og svar vedrørende ESPD samt ESPD-dokumentation.

På denne side kan du oprette en brugerprofil på Amgros’ Leverandør- og Udbudsportal.

OPTIMERING AF UDBUD

Vi er i løbende dialog med både den enkelte leverandør og brancheforeningerne. Sammen drøfter vi forskellige aspekter af vores udbudsproces, så vi kan optimere den yderligere. Det er både i vores og leverandørernes interesse, at udbuddene er lette og attraktive at deltage i.

Vi underviser nye leverandører i vores udbudssystem. På den måde bliver leverandørerne fortrolige med systemet, og vi opnår en smidigere udbudsproces.

Læs mere

Generiske lægemidler

Nye lægemidler

Hvis et nyt lægemiddel skal komme i betragtning som standardbehandling på de offentlige danske sygehuse, skal Medicinrådet først vurdere det.

LÆS MERE
Generiske lægemidler

Analog konkurrence

Når Medicinrådet skal vurdere flere lægemidler inden for samme terapiområde, udarbejder de en behandlingsvejledning.

LÆS MERE

Ulrik Wøldike

Chef for Udbud lægemidler

Min opgave er at præge den strategiske retning for udbud af lægemidler og indgå i et tæt samarbejde med sygehusapoteker og leverandører for at sikre mest mulig sundhed for pengene.