De nordiske lande rykker tættere sammen


De nordiske lande er nu i gang med at finpudse en fælles strategi for, hvordan de sammen kan være med til at sikre forsyningen af hospitalslægemidler til de fem lande.

Oversigt over alle artikler
30. MAJ 2022

På de syv år, som Nordisk Lægemiddelforum har eksisteret, er det lykkedes af afholde to fælles nordiske udbud. At få sundhedsministrene i Danmark og Norge – og sidenhen Island - til at indgå en fælles nordisk intentionsaftale om fælles udbud og prisforhandlinger. At samarbejde, vidensdele og inspirere hinanden til nye løsninger inden for områder som nye lægemidler, bæredygtighed, horizon scanning, produktion og forsyningssikkerhed. Og nu som det seneste skud på stammen: At være tæt på at kunne sætte det sidste punktum i en fælles nordisk strategi, der skal sætte retningen for det fremtidige nordiske samarbejde i Nordisk Lægemiddelforum.

-  At vi er nået så langt på så få år, var der nok ikke nogen af os, som havde troet på. Men der har været en vilje og et engagement i landene til sammen at finde løsninger på de udfordringer, vi alle står over for: Et globaliseret marked, hvor forsyningssikkerheden bliver stadig mere usikker. Og hvor nye lægemidler bliver dyrere og dyrere. Den store viden og erfaring, vi har i de enkelte lande, kombineret med det, som vi har oparbejdet sammen, skal vi bruge til at styrke det nordiske og internationale samarbejde endnu mere, siger Flemming Sonne, administrerende direktør i Amgros.

FÆLLES STRATEGI FOR FEM LANDE

Men hvad er det egentlig, vi ønsker at opnå med en fælles nordisk strategi på dette område?

Det spørgsmål har vi stillet norske Tommy Juhl Nielsen, Divisjonsdirektør Legemidler, Sykehusinnkjøp.

- Jeg håber, at vi med det nordiske samarbejde vil opnå endnu bedre resultater, end vi kunne have nået hver især. Vi skal udnytte, at vi både kan have fælles prisforhandlinger med leverandørerne og fælles indkøb af lægemidler. Og sammen finde løsninger på miljø og bæredygtighed, siger han.

For mulighederne er lige som udfordringerne fælles. Og store. Og de kender ingen landegrænser. Både Island, Finland, Sverige, Norge og Danmark kæmper for at sikre forsyningen af hospitalslægemidler. Og for at få de mest fordelagtige priser på nye, dyre hospitalslægemidler.

- Der er forskellige set up i de forskellige lande. Derfor kan der være forskellige nationale løsninger. Alligevel har vi stort udbytte af at diskutere med hinanden. Og med en fælles en strategi kan vi prioritere og sikre, at vi arbejder i samme retning, siger Tommy Juhl Nielsen.

FÆLLES NORDISK STEMME

Men risikerer vi med et bredere samarbejde at skabe mere bureaukrati?

- Nej. Når vi nu udvider vores nordiske samarbejde til også at omfatte en fælles strategi, handler det om at sætte en fælles retning, som vi er enige om, så vi trækker i samme retning. Vi skal ikke bygge et system, der gør det tungere at navigere i, men et system, der gør det mere enkelt at sikre løsninger på et område, der er meget komplekst, siger Flemming Sonne.

Én ting er et styrket nordisk samarbejde. Men får den fælles strategi også betydning for det europæiske samarbejde?

- Nu skal vi først blive helt skarpe på vores fælles nordiske stemme. Men der er ingen tvivl om, at vi i Norden mener, at vi har gode og holdbare løsninger til at kunne sikre forsyningen af lægemidler og opnå økonomiske fordelagtige priser. De løsninger håber vi også på, vi kan bruge til at gøre EU til et endnu stærkere marked for køb af hospitalslægemidler, siger Tommy Juhl Nielsen.

Nordisk Lægemiddelforum håber på at kunne sætte det endelige punktum i en fælles strategi til sommer.

FAKTA OM NORDISK LÆGEMIDDELFORUM

Nordisk Lægemiddelforum blev etableret i 2015. Samarbejdet fokuserer på at dele viden og arbejde hen imod fælles nordiske løsninger. En væsentlig udfordring er at gøre det attraktivt at levere lægemidler til de nordiske lande, som i global sammenhæng er meget små markeder.

I april 2019 publicerede Danmark sammen med Norge og Island de første fælles nordiske udbud. Og vi har i 2021 publiceret endnu et, denne gang med miljø som et vigtigt kriterium.

Vi samarbejder foreløbigt på seks områder, hvor det at vidensdele og inspirere hinanden er den drivende kraft. Områderne er: Horizon Scanning, Forsyningssikkerhed, Nye Dyre Lægemidler, Fremstilling, Bæredygtighed og Fælles nordiske udbud.

Samarbejdet er på nogle områder under udvikling, mens det på andre er blevet mere konkret og handlingsorienteret. De enkelte lande indgår kun i de projekter, hvor det giver mening for dem.

Nordisk Lægemiddelforum består af Finland, Island, Norge, Sverige og Danmark.

VIL DU VIDE MERE

​​​​​​​Hvis du vil vide mere om samarbejdet i Nordisk Lægemiddelforum, så kan du læse mere på vores hjemmeside: https://amgros.dk/om-amgros/samarbejdspartnere/internationalt-samarbejde/

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.