De sundhedsøkonomiske analyser af nye lægemidler og indikationer overtages af Medicinrådet


Fra den 1. januar 2020 har Medicinrådets sekretariat overtaget opgaven med at vurdere de sundhedsøkonomiske analyser i forbindelse med Medicinrådets anbefalinger af nye lægemidler og indikationer.

Se alle vores artikler
DEN 6. JANUAR 2020

I november 2019 vedtog bestyrelsen i Danske Regioner syv ændringer for Medicinrådets arbejde. Blandt andet vil Medicinrådet fra oktober 2020 bruge QALY til at vurdere, om sygehusene skal tage ny medicin i brug som mulig standardbehandling.  Læs mere om dette her. 

Som følge af ændringerne har Medicinrådets sekretariat fra den 1. januar 2020 overtaget opgaven med at vurdere de sundhedsøkonomiske analyser i forbindelse med Medicinrådets anbefalinger af nye lægemidler og indikationer. De medarbejdere i Amgros, der tidligere har arbejdet med disse opgaver, er samtidig overgået til Medicinrådets sekretariat.

Det betyder, at fremover skal spørgsmål til den økonomiske del af ansøgninger om nye lægemidler og indikationer stilles til Medicinrådets sekretariat.

AMGROS FORHANDLER FORTSAT PRISEN MED ANSØGER

Når Medicinrådet har vurderet lægemidlets kliniske merværdi, forhandler Amgros fortsat prisen på lægemidlet. Formålet med forhandlingerne er at nå til enighed om et prisniveau, der giver et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske merværdi og dets meromkostninger i forhold til standardbehandling. Medicinrådet beslutter efterfølgende, om det vil anbefale lægemidlet som mulig standardbehandling på de offentlige sygehuse. Læs mere om forhandling af prisen ved at klikke her.

Amgros ser frem til et fortsat godt samarbejde med vores leverandører såvel som med Medicinrådets sekretariat.