Vi sikrer hurtige og effektive skift af lægemidler


Amgros er i tæt samarbejde med regionerne – sygehusapoteker, lægemiddelkomiteer og kliniske farmakologer - med til at sikre, at nye lægemidler kommer hurtigt i brug som standardbehandling på hospitalerne. Og dermed hurtigt ud til patienterne. Sammen sikrer vi også, at regionerne så hurtigt som muligt kan høste besparelserne ved, at lægemidler har været igennem vores nationale udbud.

Se alle nyheder fra Amgros her
22. MARTS 2022

Det er en kompleks affære. Både når vi sammen skal sikre, at nye lægemidler skal ud til patienterne på de offentlige hospitaler. Og når lægemidler ude på sygehusapotekernes og hospitalernes hylder skal skiftes ud, fordi andre lægemidler har vundet konkurrencen i et nationalt udbud på lægemidler.

Derfor har vi i Danmark etableret et særligt struktureret set up med et samarbejde mellem sygehusapoteker, lægemiddelkomiteer, kliniske farmakologer, og økonomer og Amgros.

Læs mere om vores nationale set up og samarbejde her på hjemmesiden.

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.