Nye lægemidler


Medicinrådet vurderer, om det kan anbefale nye lægemidler og nye indikationer på et eksisterende lægemiddel som standardbehandling på de danske sygehuse. Amgros understøtter Medicinrådet ved at vurdere de omkostningsanalyser, ansøger indsender, og forhandler priser på nye lægemidler. Her på siden kan du læse mere om processen, og hvilken rolle henholdsvis Medicinrådet, leverandører og Amgros har.

Hvis et nyt lægemiddel skal komme i betragtning som standardbehandling på de offentlige danske sygehuse, skal Medicinrådet først vurdere det. I ansøgningsprocessen skal leverandøren dokumentere, at lægemidlet bidrager med merværdi i forhold til den eksisterende behandling. Medicinrådet anbefaler lægemidlet, hvis der er et rimeligt forhold mellem denne merværdi og de omkostninger, produktet medfører.

Som led i processen vurderer Amgros, om ansøgerens omkostningsanalyser er valide og relevante.

Det er Medicinrådet, der vurderer den kliniske merværdi ved lægemidlet. Resultaterne giver grundlag for at forhandle med leverandørerne om prisen.

Amgros vurderer, om der er et rimeligt forhold mellem merværdi og meromkostning, hvorefter Medicinrådet afgør, om det vil anbefale lægemidlet som standardbehandling.

Læs mere om ansøgningsprocessen hos Medicinrådet her.


Sådan forløber processen

Vi har udarbejdet en oversigt, der illustrerer processen for et nyt lægemiddels vej gennem Medicinrådet.

SE OVERSIGT HER

OPSTARTSMØDE

Opstartsmødet er for de virksomheder, vi ikke tidligere har samarbejdet med. Alle andre virksomheder inviterer vi til et dialogmøde, når behandlingsprotokollen er godkendt af Medicinrådet.

DIALOGMØDE

Dialogmødet mellem Amgros og leverandøren foregår, når Medicinrådet har godkendt protokollen. Formålet er at tilrettelægge en hensigtsmæssig proces. På dialogmøder drøfter vi de sundhedsøkonomiske aspekter og afstemmer forventningerne til leverancer og tidsplan frem til Medicinrådets afgørelse.

Det er vigtigt for Amgros, at vi har en god dialog med ansøger undervejs i processen. Det sikrer de bedst mulige vilkår for, at ansøgningerne overholder de fastlagte rammer for tidslinjen, metoder og kvalitet. Behovet for dialog vil variere fra sag til sag. Men vi opfordrer ansøger til at kontakte os ved tvivl om processen, eller hvis der sker ændringer undervejs.

LÆS MERE

Nye lægemidler

Sundhedsøkonomi

I Amgros understøtter vi Medicinrådet med vurdering af økonomiske analyser for nye lægemidler og udvidelser af indikationer.

LÆS MERE
Nye lægemidler

Forhandling af prisen

Når Medicinrådet har vurderet lægemidlets kliniske merværdi, forhandler Amgros prisen på lægemidlet. Det gør vi for at opnå et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske merværdi og meromkostninger sammenlignet med eksisterende standardbehandling.

LÆS MERE

Sune Lindgaard

Chef

Jeg er ansvarlig for driften og udviklingen af Business intelligence og sundhedsøkonomi. Jeg sikrer, at afdelingen stolt kan sige, vi er den samarbejdspartner, der får tingene til at lykkes.

Lasse Lund Gundtoft

Forhandler

Jeg arbejder som forhandler af nye lægemidler, og jeg koordinerer Amgros´ aktiviteter i forhold til Medicinrådet.